Predajca

Názov:Metrum spol. s r.o.
IČO:31424708
DIČ:2020396345
IČ DPH:SK2020396345
Mesto:Hlohovec
PSČ:92001
Adresa:Námestie sv. Michala 1
Telefón:033/7300859
E-mail:metrum@metrum.sk
Kontakt:admin admin
OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 2081/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23