PrevádzkareňMetrum spol. s r.o.
Námestie sv. Michala 1
92001 Hlohovec


: 033/7300859
: metrum@metrum.sk

SídloMETRUM spol. s r.o.
Nám. sv. Michala 1
920 01 Hlohovec

: 31424708
: 2020396345
: SK2020396345
OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 2081/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23